דיני עבודה

 

מהם פיצוי פיטורין?

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, הינו החוק העוסק  בסיום העבודה. 

 

האתר בבניה