פסקי דין

 

רשימה נבחרת של תיקים אשר ייצג משרד עו"ד יוסף שלום ושות'

 

בג''צ 4492/13 בית המשפט העליון

משרדנו ייצג את עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל כמשיבה במסגרת עתירה לבג''ץ.

העותר פנה לבג''ץ בבקשה להורות למשרד הבינוי והשיכון לדון בעניינו כי לטענתו ניתנה לו "הבטחה שלטונית" מאת שר הבינוי והשיכון.

כנגד העותר ניתן פסק דין לפינויו מדירה של "עמידר" - בתביעת פינוי שמשרדנו ניהל כנגדו.

משרדנו נדרש להגיש כתב תשובה לעתירה, במסגרתה הבהרנו מהי הבטחה שלטונית ומדוע דבריו של כב' השר אשר נאמרו לעותר אינם מהווים

הבטחה שלטונית והכל תוך הצגת מלוא העובדות ונתוני המקרה, של העותר, בפני בג''ץ. 

בג''ץ קיבל את עמדתנו ודחה את העתירה תוך שהורה על פינויו של העותר מהדירה.

 

תא"מ 40299-09-11 בית משפט השלום בתל אביב –יפו

נתבע שיוצג ע"י המשרד שלנו בעילה שהכניס את רכבו אל מוסך התובעת כשבסיום הטיפול נמסרה לנתבע חשבונית מס וכנגדה ולכיסוי מותנה

לפירעון החוב מסר הנתבע לתובעת המחאה (צ'ק). כעבור זמן פנו התובעים והפעילו לחץ על הנתבע וביקשו כסף מזומן כנגד הצ'ק.

הנתבע שילם וקיבל לידיו את הצ'ק כנגד התשלום.

לאחר זמן, התובעים טענו שהנתבע העלים את הצ'ק מבלי ששילם כנגדו, גרסת התובעים הופרכה על ידינו ולכן כבוד השופטת פסקה לטובת

הנתבע (אשר משרדנו ייצג) והעדיפה את גרסתו של הנתבע, אשר היה אמין עליה.

 

ע"א 2905501-12 בית משפט המחוזי בתל אביב.

משרדנו מייצג את עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל.

משרדנו ערער לבית המשפט המחוזי על פסק דין של בית משפט השלום שהתיר המשך מגורים בדירה של עמידר לפולשת ומשיגת גבול אשר טענה

שהייתה ידועת בציבור של המנוח – לרשותו הועמדה הדירה מטעם עמידר.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ופסק לטובת משרדנו. בית המשפט המחוזי אף חייב את הפולשת בתשלום ונתן פסק דין לפינויה מהדירה.

כמובן שמשרדנו טיפל בכל הליכי ההוצאה לפועל ופינה את הפולשת מהדירה לאחר שזו סירבה להתפנות מרצון חרף פסק הדין שהורה לה לפנותה.

בתיק אחר בו טיפל משרדנו קבע בית המשפט המחוזי הלכה תקדימית לפיה מערכות המשפט וההוצאה לפועל מכירות כיום ב"צו פינוי גמיש"

אשר ניתן לבצעו למשך מספר ימים ואינו תקף רק ליום בודד, הדבר מהווה גורם הפתעה למפונה ומסייע למשטרת ישראל ולקבלן הפינוי לפנות

את הדירות שבהן צפויה התנגדות חריפה של הפולש, אשר לעיתים אף מתבצר בדירה, וכך יש בידי המשטרה לבצע את צו הפינוי במועד המתאים

לה בתוך טווח הימים של הצו ולא כמו בצו פינוי רגיל אשר תוקפו ליום אחד בלבד.

 

ת"א 10993-07-10 בית משפט השלום בתל אביב

התובע אשר היה מיוצג על ידנו הינו בעלים ומנהל של עסק ליבוא ושיווק בתחום הביגוד ובמסגרתו מספק פרטי לבוש לחנויות שונות.

במקרה זה, הנתבע לקח סחורה מהתובע בלי לשלם עליה כשהוא טוען שהוא יכול להחזיר את הסחורה בכל זמן שיחפץ בו ("קונסיגנציה").

לבסוף כבוד השופטת אשר קיבלה את טיעוני משרדנו קבעה שטענתו של הנתבע אינה הגיונית ואינה מסתדרת עם היגיון מסחרי פשוט ולפיכך

דחתה את טענתו של הנתבע וחייבה אותו לשלם לתובע את מלוא סכום התביעה.